TEMPUS
Проект
Knowledge Transfer Unit - From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules (Austria, Hungary, Spain, Sweden and Ukraine)

Центр Передачі Знань - Від прикладних досліджень та обміну технологічно-підприємницькими ноу-хау до розвитку міждисциплінарних модулів навчальних програм (Австрія, Угорщина, Іспанія, Швеція і Україна)

Коротка назва проекта:
“KTU” 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES

Тривалість проекта:
36 місяців, 12/2013 - 11/2016

Програма фінансування Єврокомісії
Programm TEMPUS, Higher Education and Society

Бюджет проекта:
848664,4 €

Координатори:
Christian Friedl - FH JOANNEUM (Austria) Томас Schmalzer - FH JOANNEUM (Austria)

Координатор проекта від України:
Артем Боярчук - Національний аерокосмічний університет (Україна)

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного є переможцем шостого конкурсу Програми Темпус 2013 року. КДАВТ приймає участь у проекті Темпус – 544031 – TEMPUS – 1 – 2013 – AT –TEMPUS – JPHES «Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules» («Центр передачі знань – від прикладних розробок і обміну технологічно-підприємницькими ноу-хау до розробки міждисциплінарних модулів учбових програм»).

Тривалість проекту 3 роки. Початок відбувся 1 грудня 2013р. У проекті приймають участь 18 установ: 5 партнерів з Європи та 13 українських партнерів.

Сайт проекту http://my-ktu.eu/

Назва организаціїКраїнаМісто
1FH JOANNEUMАвстріяГрац
2World University Service - Austrian CommitteeАвстріяГрац
3Budapest University of Technology and Economics УгорщинаБудапешт
4Universitat de GironaІспаніяЖирона
5Royal Institute of TechnologyШвеціяСтокгольм
6 Міжнародний науково-технічний університетУкраїнаКиїв
7 Національний аерокосмічний університетУкраїнаХарьков
8Київський інститут банківської справи НБУ УкраїнаКиїв
9 Хмельницький Національний УніверситетУкраїнаХмельницкий
10Київска державна академія водного транспортуУкраїнаКиїв
11Дніпродзержинський державний технічний університет УкраїнаДніпродзержинск
12Українськая студентська АсоціаціяУкраїнаКиїв
13 Центр іноваційних технологій в машинобудуванні УкраїнаХарків
14 Асоціація малих підприємств України УкраїнаКиїв
15Закарпатська торгово-промислова палатаУкраїнаУжгород
16Український інститут науково-технічної і економічної інформації УкраїнаКиїв
17Дніпропетровський агрегатний заводУкраїнаДніпропетровськ
18Міністерство освіти і науки УкраїниУкраїнаКиїв


Проект складається з 8 робочих пакетів (РП)

Резюме РП
РП Назва Термін (місяці)
РП1 Створити і розробити стратегії для 6 Центрів передачі знань (ЦПЗ) у 6 вітчизняних ВНЗ (партнери П6 - П11). 1-19
РП2 Встановити можливості і підтвердити передачу знань у всіх 6 ЦПЗ 7-34
РП3 Реалізація пілотних проектів у кожному ЦПЗ, розробка відповідних інструментів і послуг 9-36
РП4 Розвиток/модернізація та реалізація міждисциплінарних навчальних програм-модулів в області інженерно-технологічних наук і бізнес-адміністрування 13-34
РП5 Проведення контролю якості та моніторингу проекту 1-36
РП6 Забезпечення сталості результатів проекту 2-36
РП7 Поширення результатів проекту для всіх зацікавлених сторін 1-36
РП8 Здійснення проектного менеджменту 1-36

Детальна інформація стосовно опису кожного РП, продукції у рамках проекту, завдань партнерів, звітності та графіків зустрічей.

На сьогоднішній день КДАВТ прийняла участь у наступних заходах у рамках проекту «Knowledge Transfer Unit»:

Зустріч з партнерами та координаторами, м. Київ, Україна, січень 2014


Зустріч з партнерами та координаторами, м. Грац, Австрія, лютий 2014


Зустріч з представниками Національного Темпус-офісу в Україні, м. Київ, Україна, березень 2014


Навчальна зустріч в університеті м. Жирони, Іспанія, червень 2014


Навчальна зустріч та моніторинг діяльності проекту у м. Стокгольм, Швеція, листопад 2014


Представники КДАВТ Карпенко О.О. та Астаф'єва Г.М. брали участь у конференції "Концептуальні перспективи З Д друку та сканування в Україні" 21.11.2014 - 23.11.2014 р., м. Київ, Україна


Представники КДАВТ Карпенко О.О., Астаф'єва Г.М., Бражнікова О.І. брали участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція Національної мережі трансферу технологій до Європейських мереж" 4-5 грудня 2014 року. В рамках конференції проводився сертифікаційний семінар учасників Національної мережі трансферу технологій NTTN. Карпенко О.О., Астаф'єва Г.М., Бражнікова О.І. отримали сертифікати технологічних менеджерів для роботи в Національній мережі трансферу технологій NTTN . Карпенко О.О. зробила доповідь про партнерство КДАВТ у проекті «Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules».


Представники КДАВТ активно займаються поширенням результатів проекту «Knowledge Transfer Unit» серед співробітників університету, професорсько-викладацького складу, студентів, представників промисловості, громадських та урядових організацій.


Твінінг-партнерами КДАВТ у міжнародному проекті «Knowledge Transfer Unit» є Universitat de Gironа (UdG) (http://www.udg.edu/), Дніпродзержинський державний технічний університет (http://www.dstu.dp.ua/).

Згідно з графіком виконання проекту КДАВТ успішно виконала перший робочий пакет. З цією метою ефективного виконання проекту «Knowledge Transfer Unit» за наказом Ректора No 08-04-146/з від 18 квітня 2014 року створено підрозділ КДАВТ, що отримав назву " KTU - центр передачі знань" (далі - KTU).

KTU працює з двома цільовими групами клієнтів:
 • "внутрішня": професорсько-викладацький склад КДАВТ, дослідники, студенти;
 • "зовнішня": ділові партнери, роботодавці (представники промислових підприємств великого та малого бізнесу), представники громадських організацій та уряду, випускники.
Підрозділ KTU виконує наступні види діяльності:
 • комунікації;
 • внутрішнє консультування;
 • підтримка та розвиток досліджень;
 • сервіси, пов’язані з 3D друком.
Згідно з першим видом діяльності підрозділ KTU надає наступні послуги «зовнішній» цільовій групі:
 • тренінги;
 • семінари;
 • конференції;
 • патентна підтримка;
 • маркетингові дослідження;
 • сприяння публікаціям.
Згідно з другим видом діяльності підрозділ KTU надає наступні послуги «внутрішній» цільовій групі:

Внутрішнє консультування з питань:
 • патентної підтримки;
 • розробки нових міждисциплінарних навчально-методичних комплексів;
 • укладання договорів на виконання наукових досліджень за кошти замовника.
Згідно з третім видом діяльності підрозділ KTU надає наступні послуги «внутрішній» цільовій групі:
 • допомога у поданні заявок для участі у грантових програмах, проектах, програмах з мобільності;
 • допомога у формуванні технологічних пропозицій та пошук технологічних запитів.
KTU у КДАВТ у перспективі повинен стати основою для перетворення КДАВТ в інноваційний вищий навчальний заклад, що спирається в своєму розвитку на концепцію трикутника знань: взаємодія між освітою, науковими дослідженнями та інноваціями.

Місія

Місія КTU - бути інтерфейсом між Академією та «зовнішнім світом», допомагаючи своїм «мешканцям» вивести на ринок їхні інновації і компетенції.

Візія

Візія KTU – проактивне просування і управління науковими дослідженнями, передача знань та інновацій.

Цінності

Цінностями для KTU є:

1. Організація мережі і робота в команді

Комунікаційна (мережева) діяльність стосується створення спільноти. Робота в команді може бути описана по різному, але час та основні показники забезпечуються особами, які можуть скласти будь-яку команду. При роботі в мережі, використання спільної сили для подолання окремих недоліків, - це певний спосіб для зростання. Цінування відмінностей. Виявлення ідей та унікальних концепцій. Цінування обережності. Набуття досвіду та специфічних навичок для здійснення запланованого. Приділення уваги до значимих питань та деталей. Розуміння необхідності загальної об’єктивності.

2. Професіоналізм

Приділяйте увагу культурним нормам організації і дотриманню їх. Будьте ввічливим і приємним для людей. Сприймайте роботу серйозно. Зрозумійте, що отримання зворотного зв'язку від вашої роботи - навіть критичного зворотного зв'язку - це частина роботи. Доповідайте, якщо робота не зроблена вчасно, або якщо є проблеми з проектом. Потрібно писати і говорити чітко і професійно. Будьте гнучкими. Показуйте свою надійність. Не ставтеся до свого менеджера як до супротивника. Будьте корисним, і робіть більше, ніж тільки те, що написано у вашій посадової інструкції.

3. Різноманітність компетенцій і навичок у персоналу

Різноманітність є важливим компонентом будь-якої установи. Це більше, ніж моральний імператив; це глобальна необхідність. Кожен може отримати вигоду з різноманітності і різноманітність компетенцій і навичок потребують підтримки, щоб співробітники могли повністю реалізувати свій потенціал для себе і суспільства. Кожен співробітник KTU є відкритим для змін, нових ідей та глобальних перспектив.

4. Особисте відношення до зацікавлених осіб

КТУ є орієнтованим на результати, структурне планування і впровадження інструментом, який бере до уваги всі потреби та вимоги процесу співпраці із зацікавленими сторонами та забезпечує його ефективне здійснення.

5. Орієнтація на задоволення клієнтів та користувачів

Розробка якісного продукту, який буде оцінений споживачами; швидке реагування у відповідності до вимог і запитів споживачів, чуйне реагування на питання спільноти.

План діяльності КТU КДАВТ на 2015-16 рр.

1. Основні цілі

1. 1. Заснування KTU
1.1.1. Створення KTU
1.1.2. Визначення функцій
1.1.3. Обладнання KTU
1.1.4. Персонал KTU

Послуги, пов'язані з трансфером знань

2. Науково-дослідні контракти (R&D contracts)

2. 1. Трансфер технології 3Д друку
2.1.1. Розробка міждисциплінарних модулів учбової програми "Трансфер технології 3Д друку"
2.1.2. Семінари та тренінги з 3д моделювання та друку
2.1.3. Виробництво та реалізація 3Д моделей
2.2. Трансфер технологій
2.2.1. Виявити сфери дослідження з потенціалом до комерціалізації
2.2.2. Визначити потенційних промислових партнерів

3. Захист прав інтелектуальної власності

3.1. Підтримка прав інтелектуальної власності
3.1.1. Інформація про інтелектуальну власність на web сайті КДАВТ
3.1.2. Консультування всередині КДАВТ щодо оформлення заявок на патенти та авторські свідоцтва
3.1.3. Семінари про інтелектуальну власність

4. Інші

4.1. Підтримка формування заявок на гранти
4.1.1. Інформація про проекти ЄС "Erasmus+" and "Horizon 2020" на web сайті КДАВТ
4.1.2. Консультування всередині КДАВТ щодо оформлення заявок на гранти
4.1.3. Семінари та тренінги щодо формування заявок на гранти


5. Розповсюдження інформації

5.1. Посилення впливу KTU
5.1.2. Розповсюдження інформації особисто чи на email викладачам та дослідникам, які можуть бути безпосередньо зацікавлені
5.1.3. Відвідування та організація тренінгів/семінарів/конференцій/виставок

Контактні особи:

Астаф’єва Ганна Михайлівна - (050) 243-56-66, annastafyeva@mail.ru
Карпенко Оксана Олександрівна - (066) 451-23-32, karpo_2004@ukr.net