Навчання іноземних громадян
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ) проводить підготовку іноземних громадян для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за 9 напрямами і 12 спеціальностями. Період підготовки бакалаврів складає 4 роки і магістрів - 1-1,5 року. Форма навчання - очна та заочна. Мовами навчання є українська та російська.

Іноземні громадяни можуть вступити на факультет судноводіння, факультет економіки транспорту, а також юридичний факультет.

Іноземці також мають можливість навчатися в аспірантурі або докторантурі, якщо вони успішно закінчили університет і продемонстрували здатність до наукової та дослідницької діяльності. Термін навчання - 3 роки. Мови навчання - українська або російська.

 Навчальний рік починається з 1 вересня і ділиться на два семестри, з вересня по січень та з лютого по червень. Тривалість кожного семестру складає 17-18 тижнів. В кінці кожного семестру відбувається 1-2 тижнева екзаменаційна сесія.