Міжнародна діяльність
Академія є повноправним членом Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) і тісно співпрацює з іноземними морськими вищими навчальними закладами.

Академія бере активну участь у розробці та реалізації заходів щодо впровадження вимог манільських поправок до конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти (STCW Convention) у національну систему освіти та підготовки моряків.

На базі академії регулярно проводяться міжнародні науково-практичні, науково-технічні конференції та семінари.

Орієнтація на сучасні вищі міжнародні стандарти сприяє досягненню необхідної якості освіти студентами академії, а також їх успішному працевлаштуванню та службовому зростанню в судноплавних компаніях, морських і річкових портах, берегових підприємствах України та інших країн.

Система управління якістю академії та всіх її підрозділів сертифікована за стандартом ISO 9001-2009.

Академія бере активну участь у різних міжнародних проектах, серед яких: TEMPUS, Горизонт, Еразмус Мундус та інші.

Якість підготовки студентів морських спеціальностей регулярно контролюється державними органами безпеки у сфері морського і річкового транспорту, а також міжнародними організаціями, в тому числі за дорученням Європейської комісії.