Дорогі друзі!
Ми раді вітати вас на нашому веб-сайті і дякуємо за проявлений інтерес до Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ) є одним з провідних вищих морських навчальних закладів України IV рівня акредитації.

Історія адакемії починається з 1912 року. За столітню історію існування підготовлено тисячі фахівців, що працюють у народному господарстві України і на суднах під прапорами практично всіх країн світу.

Сьогодні понад 7 тисяч студентів з України та інших країн світу отримують освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» і «магістр» у стінах адакемії та її структурних підрозділах. Тут готують судноводіїв, суднових механиків та суднових електромеханіків, юристів, менеджерів організацій, економістів, логістів, аудиторів і програмних інженерів.

Професорсько-викладацький склад академії включає 220 висококваліфікованих науково-педагогічних фахівців - докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів, а також велику кількість капітанів далекого плавання і старших механіків, за плечима яких - роки практичної діяльності.

Матеріально-технічна база навчального комплексу адакемії включає включає навчальні корпуси, у яких розташовані понад 50 навчальних лабораторій зі спеціальних і загальноосвітніх дисциплін, комп'ютерні класи, оснащені комп'ютерами останніх модифікацій, гуртожитки, бібліотеку, просторі спортивний і актовий зали. Плавальну практику студенти проходять на навчальних та навчально-виробничих суднах академії.

Інформаційна та технічна база академії дозволяють широко впроваджувати заочну та дистанційну форми навчання.

Академія є повноправним членом Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU), Балтійської та міжнародної морських рад (BIMCO).

Академія підтримує високі стандарти сучасної морської освіти і морської тренажерної підготовки. При адакемії створений і функціонує Центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту, який оснащений сучасним тренажерним обладнанням, що відповідає вимогам Міжнародної морської організації (IMO), Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (STCW Convention) (включаючи манільські поправки до цієї Конвенції).