Beynəlxalq fəaliyyət
Hetman Petro Konaşeviç Saqaydaçnoqo adına Kiyev Dövlət Dəniz Akademiyası Dəniz Beynəlxalq Universitetlər Birliyinin (IAMU) tam üzvüdür və xarici ali dəniz təhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq edir.

Akadmiya Dənizçilərin Hazırlanması və sertifikatlandırılması (STCW Konvensiyası) haqqında Konvensiyada iştirak edir.

Akademiyanın əsasında mütəmadi olaraq beynəlxalq elmi-praktiki, elmi-texniki konfrans və seminarlar keçirilir.

Akademiya TEMPUS, HORIZON, ERASMUS MUNDUS və digər müxtəlif beynəlxalq layihələrin fəal iştirakçısıdır.

Akademiyanın və onun bütün bölmələrinin keyfiyyətin idarəetmə sistemi ISO 9001-2009 əsasən sertifikatlaşdırılmışdır.

Dəniz peşə tələbələrin təlim keyfiyyəti müntəzəm olaraqDəniz və çay nəqliyyatı sahəsində dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən o cümlədən Avropa Komissiyası adından yoxlanılır.